Kush është kjo sindikatë e shtëpive që jepen me qira?

This post is also available in: Deutsch English Français Italiano Español Português Türkçe Hrvatski

Sindikata e shtëpive me qira është një shoqatë nderi (jo përfituese) e cila merret me gjetjen dhe mirëmbajtjen e hapësirave banuese me çmime të arsyeshme dhe të pagueshme.

Mundësisht shumë shtëpi duke u bërë pronë e shoqatës i ikin mundësive të spekulimeve.

Parimi I shoqatës së banuesve mundëson shumë përparësi për banuesit.

  • kushte të përshtatshme banimi
  • qira të përshtatshme falë përdorimit të arsyeshëm të qirave
  • te rastet e përmirësimeve dhe investimeve është e mundur shfaqja e mendimeve tuaja
  • pjesëmarrja e drejtë dhe e njëjtë financiare e anëtareve-banues

Sindikata e shtëpive me qira nënkuptohet si shoqatë kryesore për më pak apo më shumë

Shtëpi kolektive vetëqeverisëse. Modeli i kësaj shoqate të përbashkët për grupet blerësve të interesuar paraqet një parakusht të përshtatshëm, në Zvicër është dëshmuar dhe provuar disa herë dhe mundëson:

  • Pavarësi për çdo shoqatë drejtuese (nëse dëshirohet).
  • përkrahje të shpejtë dhe fleksibile nga ana e shoqatës (sipas nevojës e mirëseardhur nga blerësit e shtëpive).
  • financim të lirë dhe të përshtatshëm me ndihmën solidare të shoqatave tjera të cilat tashmë janë anëtare te shoqatës sonë
  • kontakte me institutet tjera të financave
  • qasje në programet politike të banimit