Homeowners

This post is also available in: Deutsch English Français Italiano Español Português Türkçe Hrvatski

Ju keni një shtëpi dhe doni ta shitni? Ju dëshironi një zgjidhje sociale dhe dëshironi që qiraxhinjtë e njëjtë të mbeten në shtëpi? Ju nuk dëshironi që shtëpinë t’ia shitni një investuesi përfitues? Ju dëshironi që shtëpia juaj të mos bëhet mjet fitimtarësh spekulativ?

Shoqata e sindikatës së shtëpive me qira mund t’ua premtojë dhe mundësojë që shtëpia juaj edhe në të ardhmen të udhëhiqet edhe drejtohet nga një shoqatë në frymën kolektive. Ne do ta pranojmë ndërtesën për një afat të gjatë dhe nuk do të vie deri te rrënimi.

Kontakti: genossenschaft@mietshaeusersyndikat.ch

 

Merken